Pages

Popular Posts

Saturday, July 26, 2014

ปฐมบทสู่ความมั่งคั่ง

การออมเงิน


คือ ก้าวแรกสู่ความมั่งคั่ง ใครๆก็เคยได้ยิน การออมเงิน เป็นสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง ตั้งแต่เด็กๆ แต่มีสักกี่คนที่เป็นคนยากจน หรือ ที่เรียกให้สวยงามว่า ชาวรากหญ้า สามารถทำได้ จริงๆแล้ว สำหรับชาวรากหญ้านั้น ก็สามารถทำได้ แต่ชาวรากหญ้ามักจะมีข้ออ้างเสมอที่จะไม่ออมเงิน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ถูกโปรแกรมให้มีแผนผังการเงิน อย่างผิดๆ ตัวอย่างการออมเงินที่ง่ายที่สุด คือ การหยอดเงินเหรียญ ประเภทต่างๆ อย่างเช่น เหรียญ 25 สตางค์ 50 สตางค์ 1 บาท 5 บาท หรือ 10 บาท ทุกวัน เมื่อสิ้นเดือนนำไปแลกเงิน เป็นใบ (แลกได้ตามห้าง ซุปเปอร์มาเกตร์) และ นำไปฝากธนาคาร สิ่งที่สำคัญก็คือ จงมีวินัย อดทน และบังคับตนเอง ให้ฝากเงินให้ได้ ไม่ว่าจะมีรายจ่ายมากมายขนาดไหนก็ตาม อย่าหมิ่นเงินน้อย นะครับ เก็บเงินได้วันละ 20 บาท ภายใน 1 เดือน จะมีเงินเก็บ 600 บาท 1 ปี จะมีเงินเก็บ 7200 บาท เมื่อ นำฝากธนาคารบัญชี ออมทรัพย์พิเศษ ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี จะได้ ดอกเบี้ย เท่ากับ 216 ดังนั้น รวมดอกเบี้ยทบต้น เท่ากับ 7416 บาท ส่ำหรับ จำนวนเงินขนาดนี้ สำหรับชาวรากหญ้า เปรียบได้กับโบนัส ในการทำงาน 1 เดือน ทีเดียว 


ออมก่อนรวยก่อน