Pages

Popular Posts

Monday, June 30, 2008

6 ขั้นตอนในการปลดหนี้บัตรเครดิต

ขั้นตอนที 1. วางแผนด้วยการจัดลำดับของหนี้บัตรเครดิต โดยการเขียน ลำดับของหนี้บัตรเครดิต อีกครั้งหนึ่ง แต่ให้เรียงจากอัตราดอกเบี้ยสูงที่สุดไปยังต่ำที่สุด และ เริ่มต้นจากหนี้บัตรเครดิตที่มี อัตราดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อน ชื่อของบัตรเครดิต จำนวนที่ยืม อัตราดอกเบี้ย .................................... ......................... ..................................... .................................... .......................... ....................................... ขั้นตอนที่ 2. ลดอัตราดอกเบี้ยด้วยการโทรศัพท์ไปต่อรองเพื่อลดอัตราดอกเบี้ย แม้ว่าอาจจะไม่สำเร็จเสมอไป แต่ถ้าประสบผลสำเร็จ ก็จะเป็นการลดภาระเราลงอีก สมมติว่าเราสามารถต่อรองได้แล้ว สิ่งที่จะต้องทำให้ได้ต่อมา คือ การตรงต่อเวลาในการชำระหนี้ในแต่ละเดือน หรือการมีวินัยอย่างเคร่งครัดนั้นเอง