Pages

Popular Posts

Wednesday, March 12, 2008

วาสนาคนรวย วาสนาคนไม่รวย

ในการปลดหนี้สิน นั้น หนี้สิน ที่เกิดขึ้น เราสามารถที่จะแก้ไขได้ การปลดหนี้สิน หนี้สิน การปลดหนี้สิน หนี้สิน การปลดหนี้สิน หนี้สิน การปลดหนี้สิน หนี้สินนั้น เราจำเป็น จะต้องพึ่ง วาสนา พระพุทธองค์สอนไว้ว่า สรรพสิ่ง ในโลกล้วนแล้วแต่วาสนา สำหรับ แฟนนิยายจีนกำลังภายใน คงจะคุ้นเคยกับ วาสนาที่ดี ของตัวเอกของเรื่อง ซึ่ง มักจะได้รับวาสนาที่ดี จากในวัยเด็ก หรือไม่ ก็ได้รับวาสนาในคราเคราะห์ แต่สำหรับ ปถุชนคนธรรมดา ในชิวิตแล้ว วาสนาที่ดี ของคน เรา เราสามารถ ที่จะเลือกเองได้ โดยวาสนา จะขึ้นอยู่กับ ความคิด ความรู้สึก และ การกระทำ หรือ วิถีทางที่เราดำเนินชีวิต แผนที่การเดินทางของชีวิต สำหรับคนรวย จะต้องมีวาสนาของคนรวย คือ มีแผนที่ หรือ วิถีทาง ของ การดำเนินไปให้เกิดความรวย โดยเชื่อว่า วิถีทางนี้ ตนเองเป็นคนกำหนด ขึ้นมาเอง ในขณะที่คนไม่รวย จะคิดว่า วาสนาที่ดี หรือ ไม่ดี ถูกกำหนดไว้ แล้ว ดังนั้น เมื่อเราคิดที่จะร่ำรวยมั่งคั่ง เราจะต้องคิด และ ดำเนินวิถีชีวิตที่เหมือนคนรวย ที่สุจริต ให้ได้มากที่สุด link: http://yoshi2k.multiply.com/journal/item/23