Pages

Popular Posts

Friday, March 14, 2008

คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล

อีกวิธีหนึ่ง คือ การคบบัณฑิต หรือคบคนที่เก่งในเรื่องงาน ในเรื่องเงิน และเรื่องคน ถ้าหาได้ จะประสบผลสำเร็จอย่างงาม แต่อุปสรรคที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าทำ คือ กลัวจะถูกแทนที่ หรือไม่ยอมรับว่ามีคนที่เก่งกว่า ดังนั้นวิธีแก้ไข ก็คือ ทำใจให้ยอมรับให้ได้ และจะให้ดีขึ้นไปอีก ก็คือ การเป็นหุ้นส่วนกัน ที่หนุนเสริมกัน อย่างเช่น ในหนังในละคร เรื่อง ไซอิ๋ว ที่ ความสำเร็จของตัวเด่นทุกคน เกิดจากการเป็นหุ้นส่วนกัน แต่ในความเป็นจริง สิ่งนี้หาได้ยากมากๆ